Migratie & Integratie.

Vluchtelingen verdienen een veilige haven, maar die hoeft niet in Europa te zijn. Wij willen migranten opvangen in hun eigen regio en de buitengrenzen van de EU op orde brengen.

Zo stoppen we de levensgevaarlijke praktijken van mensensmokkelaars en maken we een einde aan de ongecontroleerde toestroom. Van nieuwkomers in Nederland verwachten we dat ze zelf moeite doen om in te burgeren. Onze taal, cultuur en waarden staan daarbij centraal.

‹‹ terug

© 2021 Fahid Minhas